STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH "PRZEBUDZENIE" W ZAMOŚCIU | AUTISTIC ORGANIZATION "AWAKENING" IN ZAMOŚĆ
Dodane przez MasterZMC dnia 24.04.2012 00:42

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie” rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2009 r. Powstało z inicjatywy rodziców dzieci z diagnozą autyzmu mieszkających na terenie Zamościa i byłego województwa zamojskiego.

Celem Stowarzyszenia jest organizacja wszechstronnej pomocy dzieciom autystycznym, ich rodzicom, prawnym opiekunom oraz współpraca ze specjalistami zajmującymi się problematyką autyzmu.

Funkcjonowanie „Przebudzenia” jest istotne ze względu na coraz liczniejsze przypadki autyzmu wśród dzieci na terenie Zamojszczyzny. Liczba dzieci z autyzmem niepokojąco wzrasta, a wiedza o tej chorobie jest wciąż bardzo znikoma. Najnowsze badania wskazują, że jedno na 166 urodzeń to dziecko obciążone autyzmem – to znacznie więcej niż w przypadku Zespołu Downa. Coraz częściej mówi się o epidemii autyzmu.

W autyzmie najważniejsza jest wczesna interwencja terapeutyczna, a specjaliści twierdzą, że aby terapia przyniosła efekty, musi odbywać się w wymiarze co najmniej 40 godzin tygodniowo. Koszt jednej godziny to ok. 50 złotych. Niestety, w Zamościu i okolicach nie ma ośrodka specjalizującego się w terapii dzieci z autyzmem. Najbliższe ośrodki diagnozująco-rehabilitacyjne znajdują się w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Dodatkowo dzieci muszą być objęte dietą bezmleczną, bezglutenową i bezcukrową. Stowarzyszenie „Przebudzenie” stara się zaradzić tym problemom przez organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i ich rodziców z terenu Zamojszczyzny.

Dzięki pomocy Urzędu Miasta Zamość co pewien czas w hipermarketach na terenie miasta organizowane są zbiórki charytatywne na potrzeby „Przebudzenia”. Stowarzyszenie można również wesprzeć wpłatami na konto bankowe:

Alior Bank Oddział w Zamościu 38 2490 0005 0000 4500 2867 5901

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych “Przebudzenie”
ul. Piłsudskiego 27 A, 22-400 Zamość
Prezes: Maria Rogowska-Rosa, tel. 600-177-450
przebudzenie.zamosc@interia.pl